>Forandring<

Behovet for forandringsledelse kommer af, at kravene til omstilling er stærkt stigende i vores samfund. Ændringer i markedet og teknologien og samfundsmæssige krav presser de fleste organisationer til forandring.

En forandring behøver ikke at komme udefra, men kan også komme ’indefra’ i forsøget på at gøre organisationen parat til omstilling.

Besparelser, ansættelsesstop, øget arbejdsbyrde, fusioner, krav om omorganisering, nye ledere og medarbejdere m.m. er blot nogle eksempler på, hvad en forandring kan indebære. I mange tilfælde opfattes forandring som en trussel mod det trygge.
Vi ved, hvad vi har, men ikke hvad vi får.
Tryghed og sikkerhed er i mange medarbejderes optik centrale elementer i et godt arbejdsmiljø.

Forandringsledelse handler om, at bygge bro mellem den ventede omstilling og tryghedsfølelsen. At fremme følelsen af trygheden sikrer, at forandringen kan modtages med velvilje og måske endda som en positiv udfordring.

Du kan få tryghed i forandringsprocessen ved at involvere dig og dine omgivelser i hvilke menneskelige påvirkninger de vil opleve, inddrag dem i beslutningerne, og give dem en så præcis forestilling som muligt om, hvad der er i vente, og hvad der er det værste, der kan ske, så de kan tage bestik af det.

Opnå større succes, når du leder forandringer af organisationer og mennesker ved at forstå og håndtere de organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske aspekter af forandringsledelse.

Et forløb kunne indeholde følgende:
- Indblik og forståelse for de psykologiske mekanismer, der fremmer henholdsvis hæmmer forandringsparathed
- Træning i konkrete værktøjer til ledelse af forandringer
- Større forståelse for forandringer i relation til din egen organisation
- Indsigt i de væsentligste faldgruber og hvordan man kan arbejde med disse
- Nye indfaldsvinkler til ledelse af forandringer
- Øget styrke til at varetage ledelsen af forandringsprojekter
- Ny inspiration til håndtering af vanskelige passager i ledelse af forandringer
- Metoder til analyse af forandringsprocesser
Lær at forstå de psykologiske mekanismer
Mange organisationer oplever i dag flere og større forandringer end tidligere.

Fælles for dem alle er, at de stiller krav til dig og til ledelsen. Fælles for de fleste er kravet om holdningsændringer, involvering af medarbejdere og behovet for ledelsen som rollemodeller. Det er længe siden, at forandringsledelse blot var en teknisk disciplin!
Der vil aldrig være to forandringsprojekter, der forløber ens.

Sagt med andre ord: Det projekt, som viser sig at være "det bedste" i en organisation, kan i en anden organisation forløbe med et markant dårligere resultat.

Når det handler om motivation og ændring af adfærd blandt mennesker, skal der skræddersyede løsninger til som passer til netop disse mennesker og den virksomhedskultur, hvori de skal fungere. Det stiller derfor store krav til bl.a. forandringslederens strategiske og psykologiske indsigter.

Det handler om dig og dine ledelsesdilemmaer
Her er arbejder vi med at forstå og håndtere de organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske aspekter af forandringsprocesser.

En vigtig del af forløbet er en gennemgang af et forandringsforløbs typiske faser, faldgruber og dilemmaer. Med udgangspunkt i dit projekt, trænes håndtering af de enkelte faser.

Ordstyrer.dk tilbyder en række vigtige tips om at finde en dygtig ordstyrer, moderator, konferencier eller toastmaster for din begivenhed.
Klik her for nærmere information: Ordstyrer.dk

Kunstnere:

Aktualitetsoplæg
Autogen Stresstræning
Bidsk programvært
Debatordstyrer - samfundsoplægsholder
Diskussionbogsoplæg
Efterstræbte kvinder - tortureringsofre - fa-kunstner-05042010174923
Erhvervslivskommunikation - företag journalistik
Filmstoryteller-drømmeproduktion
Foredrag om forandring
Gummiord-peptalk
Går sammen og danner et priskartel
Havde aldrig talt så brutalt
Hvad skete der
Individuel politisk magt - foredragsinstruktør - mediekonsulent
Inspirationsoplægsholder - 20100807161920
Journalistkendnis
Journalistkreativitet - politikforedrag
Klummeskribentforedrag
Kommentatoroplæg
Konferenceoplægsholder-moderator
Kongehusoplæg
Krydsildsjournalist
Kun kendte alt for godt
Kunne sige alle de ting
Købe en amerikansk avis
Lader sig gå på af denne opgave
Mangfoldighedsforfatter - causeri
Maastrichtforedrag - traktatforbehold
Mediestrategi - Cecilie Beck
Medietræningsforedrag
Medieuddannelsesforedrag - medieutbildning
Mumlede noget om kulde
Må skrive åbent og ærligt
Nærmede sig floden
Nysgerrig showmand - TVikon
Pepforedrag
Politiskstatusrapport-journalist
Pressechefforedragsholder
Debatbogsoplæg
Reporterforfatter - udenrigsjournalist
Sad bøjet over skrivebordet
Samfundsforfatter
Sliayre Pazualdixyasng
Slotsholmen - falden partileder
Sundhedsforedrag - mentalfitnessoplæg
Talkshowsjournalist
Vinderledelsesoplæg - udviklingsacceleration